Safiye Erol

Safiye Erol’a Dair

 Sosyal bir hayatı seven Safiye Erol bir ara CHP meclisi azalığı da yapar. 1961-1964 yılları arasında ise Üsküdar İmar ve Kültür Derneği’nde çalışır. Türkiye Kadınlar Dayanışma Birliği mensubu olarak Milletlerarası Kadınlar Konseyi’ne üye olur ve 1960 yılında Ankara’da yapılan toplantıya Türkiye temsilcisi olarak iştirak eder. Bu arada başta Bursa ve Edirne olmak üzere çeşitli şehirlere …

Safiye Erol’a Dair Read More »

Türk Edebiyatında Safiye Erol Parantezi

Safiye Erol’un diğer kadın romancılardan önemli bir farkı da sağlam mekan algısı ve kurgusudur. Heterodoks bir anlayış hakimdir.   Batı, son iki yüzyıldır insanı tartışıyor. Tarihte (bilinen) ilk defa Eski Yunan’da çözülecek bir mesele olarak ele alınan insan-dünya ilişkisi, modern devirle beraber Husserl’in tanımıyla “insanı bilme tutkusu”na evriliyor[1]. İnsanı bilme tutkusu, sosyal bilimlere, edebiyata ve …

Türk Edebiyatında Safiye Erol Parantezi Read More »

Şark – Garb Ruh Aleminde Safiye Erol

“Maalesef memleketin en değerli, dürüst, hamiyetli, îmanlı, münevver ve bilhassa son derece derin ve bilgili bir evlâdını, aziz ve sevgili arkadaşımız Safiye Erol’u kaybettik. Memleket, böyle muhteşem ve yerine konmaz bir âbidenin eksilişini âdeta duymadı… Umursamadı…      Herhangi bir sahne sanatkârının arkasından kıyâmetler koparan kütlenin, bu telâfisiz ziyâ’dan haberi dahi olmadı. İşte irfan hayâtımıza, gerçek ve …

Şark – Garb Ruh Aleminde Safiye Erol Read More »

Murat Belge ile Safiye Erol Hakkında Söyleşi

Safiye Erol hakkında daha önce yazılar yazan Selim İleri ve yine hakkında bir yazı yazarak tanınmasına vesile olan sonrasında edebiyat dersinde okunmasına karar veren Murat Belge ile konuştuk.   1902 doğumlu Safiye Erol eğitimini yurt dışında tamamladıktan sonra 1926 yılında İstanbul’a döndü. Çevirmenlik, gazetecilik ve yazarlık yaptı. 1938 yılında ilk romanı yayınlanan Erol, dönemindeki edebiyat çevrelerince tanınsa …

Murat Belge ile Safiye Erol Hakkında Söyleşi Read More »

Zıtlıkların Ötesine Geçmeye Çalışan Bir Yazar

Safiye Erol’un modern kadınları, ‘Bediye’ si, ‘Nuran’ı, ‘Cangüzel’ i, ‘Gülbün’ ü ise adeta manevi bir yolculuğa çıkmış gibidirler. Onlar modernitenin kendilerine öğrettiği ‘dinin modasının geçtiği’ fikrine bile şüpheyle bakıp kendi doğrularını aramaya çıkan, kendi karakterlerinde Doğu ile Batı arasında bir çatışma yaşamadan bunların ehemmiyetini objektif olarak değerlendirebilen karakterlerdir.           Safiye Erol 1949’da verdiği bir röportajda, müellif …

Zıtlıkların Ötesine Geçmeye Çalışan Bir Yazar Read More »